Adres sali trennigowej:

Gimnastyka Powietrzna School

ul. Zawiszy 14

Warszawa

Telefon kontaktowy:

Maciej Kulik: +48 666 353 455

Trennigi dorosłych:

Poniedziałek 20:00 – 21:30

Środa 20:00 – 21:30

Sobota 11:00 – 13:00

Trennigi dzieci:

Poniedziałek 16:00 – 17:00

Środa 16:00 – 17:00

Adres sali trennigowej:

Szkola Podstawowa nr 82

ul. Górczewska 201

Warszawa

Telefon kontaktowy:

Maciej Kulik: +48 666 353 455

Trennigi dorosłych:

Piątek 20:00 – 21:30

Trennigi dzieci:

Piątek 20:00 – 21:30