Tanglang technics

 

Qixing Tanglang quan

Beng bu

Beng Bu

Jian

Tanglang jian

jibengong